Kameder İhale Danışmanlığı

Şubat 24, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurularında İleri Sürülen İddiaların Somutluğu Açısından Konunun Geniş Yorumlanması Gerekmektedir – Danıştay Kararı

Karar No              : 2020/MK-31 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/46017 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/46017 […]
Şubat 18, 2020

İstekli Şirketin Demonstrasyona Davet Edilmemesi Nedeniyle Saydamlık, Eşit Muamele Ve Güvenirlik İlkelerine Aykırı Edilmiş Olması

Karar No              : 2017/MK-499 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/331994 İhale Kayıt Numaralı “61 Kalem Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa […]
Şubat 17, 2020

YAPIM İŞLERİ AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMASI NEDİR VE NASIL AÇIKLANIR?

yapım işlerinde aşırı düşük sorgulaması ve yapım işlerinde aşırı düşük savunmasının nasıl yapılacağı açıklanmıştır
Şubat 15, 2020

Önemli Teklif Bileşenlerinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Açıklanmaması Nedeniyle İdare Tarafından Açıklamanın Kabul Edilmemesi – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-54 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/254411 İhale Kayıt Numaralı “(Manavgat-Alanya)Ayr – Akseki – 3Blhd Yolu (Km:46+500-63+364 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bsk Üstyapı […]
Şubat 14, 2020

Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi İhalesi – Kalite Ve Standarda İlişkin Olarak Sunulan Belgelerin Mevzuatta Belirlenen Usule Göre Sunulması

Karar No              : 2020/MK-30 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/228797 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi” İhalesi […]
Şubat 13, 2020

Teklifteki Çarpım Hatasının İsteklinin Sıralamasını Değiştiren Esaslı Bir Hata Olmaması Nedeniyle Aritmetik Hata Olarak Kabul Edilemeyeceği

Karar No              : 2020/MK-27 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/353736 İhale Kayıt Numaralı “Merkez-Organize Çıkışı-Beyyazı-Çıkrık-Kozluca-Bostanlı Yolu, Kozluca-Burhaniye-Omuzca-D.Y. Ve İscehisar-Çalışlar Köyü-Afyonkarahisar Ankara D.Y. Pmt Temini, Nakli, Serme Sıkıştırma – […]
Şubat 12, 2020

İlgililer Açısından Hak Doğuracak Ve Hukuki Durumlarında Değişiklik Meydana Getirecek İşlemlerde Bildirim Zorunluluğu Bulunduğu, İhale Komisyonu Kararının İstekliler Huzurunda Açıklanmasının Bildirim Olarak Kabul Edilemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-485 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/157728 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama Ve […]
Şubat 12, 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar […]
Şubat 10, 2020

Süre Uzatımı Sebebiyle De Yüklenici Firmaya Sözleşme Ve Şartnamesinde Öngörülmediği Halde Fiyat Farkı Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              703 İlam No                22 Tutanak Tarihi   21.11.2019 Fiyat Farkı Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ………….. Belediyesi tarafından …………….. […]