Kameder İhale Danışmanlığı

Ağustos 12, 2022
Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Yönelik Olarak Başvuruda Bulunulamaz

Aynı Kişi Tarafından Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz

Aynı Kişi Tarafından Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Yönelik Olarak Başvuruda Bulunulamaz
Ağustos 10, 2022
Yeterlik Kriteri Olan Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
Ağustos 8, 2022
İhalede En Düşük Teklifi Veren Firmanın Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Vermemesi

İhalede En Düşük Teklifi Veren Firmanın Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Vermemesinin İhalede Şaibe Yarattığı İddiası

İhalede En Düşük Teklifi Veren Firmanın Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Vermemesinin İhalede Şaibe Yarattığı İddiası
Ağustos 3, 2022
İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı
Ağustos 1, 2022
en avantajlı ikinci teklif belirleme

Ekonomik Açıdan Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenmesi İdarenin Takdirindedir

Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibinin Belirlenmesi İdarenin Takdirindedir
Temmuz 25, 2022
Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

İhale Konusu Benzer İş Tanımında Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

İhale Konusu İşin Araç Kiralama İşi Olduğu Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası
Temmuz 22, 2022
Elektronik İhale Kullanımı Zorunlu Oluyor

Elektronik İhale Kullanımı Zorunlu Oluyor

01/08/2022 Tarihinde Elektronik İhale Kullanımının Zorunlu Olması Dolayısıyla EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Temmuz 20, 2022
Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhaleyi İptal Ettirebilir

Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir

Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir
Temmuz 18, 2022
İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerinden Farklı Olması

İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması

İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması