ihale danışmanığı

Mayıs 14, 2021

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin (Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Standart Formu) Nun Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin (Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Standart Formu) Nun Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir […]