Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin (Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Standart Formu) Nun Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı