İş Deneyim Belgesi Sahibi Bir Tüzel Kişinin Ortak Olacağı Tüzel Kişi Şirketin İhaleye Katılabilmesi İçin, Bu Belge Sahibinin En Az Bir Yıldır Şirketin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Olması Zorunlu Olduğu

Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin (Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Standart Formu) Nun Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı
Mayıs 14, 2021
Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdilerinin Miktar Ve Birim Fiyat Girdilerinin Belirtilmesinin Gerekmediği
Mayıs 16, 2021