Nisan 10, 2021

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale […]
Mart 9, 2021

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi – İş Deneyim Belgesi

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi – İş Deneyim Belgesi Karar No              : 2021/UY.I-449 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/327994 İhale Kayıt Numaralı “Sinop Boyabat Necdet Küçükbaş Ortaokulu (16 […]
Şubat 3, 2021

Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması

Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması Karar No : 2019/MK-57 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/147754 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire […]
Ocak 25, 2021

İş Deneyim Belgesinin İhale Tarihi İtibarıyla EKAP’a Kayıtlı Olması Gerektiği

İş Deneyim Belgesinin İhale Tarihi İtibarıyla EKAP’a Kayıtlı Olması Gerektiği Karar No             : 2021/MK-11 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu […]
Ocak 19, 2021

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer […]
Aralık 24, 2020

Şirketin Son Dönemini Gösterir Belgeler – Personel Alım İhalesi

Şirketin Son Dönemini Gösterir Belgeler – Personel Alım İhalesi Karar No              : 2020/UH.I-2033 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/445488 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş […]
Aralık 15, 2020

Kurul Kararına Karşı Tekrar Kurula Başvurulamayacağı

Kurul Kararına Karşı Tekrar Kurula Başvurulamayacağı Karar No              : 2020/UY.II-2015 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183975 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 […]
Aralık 14, 2020

İsteklilerin Doküman İndirme İşlemini Aynı Ip Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapması Dışında İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Somut Bilgi Ve Belge Bulunmaması

İsteklilerin Doküman İndirme İşlemini Aynı Ip Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapması Dışında İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Somut Bilgi Ve Belge Bulunmaması Karar No              : […]
Aralık 5, 2020

İhale Dokümanına Yönelik Şikayetin Süresinden Sonra Yapılmış Olması

Karar No: 2020/UM.I-1943  BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/469165 İhale Kayıt Numaralı “Vidalı Kompresörlü, Hava Soğutmalı Kondenserli Su Soğutma Grubu ve Borulama Mekanik Tesisatı” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]