Ağustos 4, 2021

Şikayet Dilekçesinde Bulunmayan Ancak İtirazen Şikayet Dilekçesinde Bulunan İddianın Esasının İncelenmesi Gerektiği

şikayet dilekçesinde belirtilmemiş fakat itirazen şikayet dilekçesinde belirtilmiş olan iddianın esasının incelenmesi gerektiği
Ağustos 3, 2021

Farklı Firmalarca Aynı IP Adresinden Teklif Verilmesinin Rekabet İlkesini Etkileyebileceği

Karar No              : 2021/MK-278 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/408602 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sağlık […]
Haziran 26, 2021

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Karar No              : 2021/UY.II-1158 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/562893 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü […]
Haziran 15, 2021

Hizmet Sunumunda Çalıştırılacak Olan İşçilere İlişkin Yemek Giderlerine İlişkin Yapılan Düzenlemenin Çelişkili Olduğu İddiası

Hizmet Sunumunda Çalıştırılacak Olan İşçilere İlişkin Yemek Giderlerine İlişkin Yapılan Düzenlemenin Çelişkili Olduğu İddiası Karar No              : 2021/UH.I-1121 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu […]
Haziran 5, 2021

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri Karar No              : 2021/UY.II-1014 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/12972 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İli Menteşe İlçesinde 1 Adet, […]
Haziran 2, 2021

Başvuru Dilekçelerinde Yer Alması Gereken Bilgi Ve Belgelerde Eksiklik Bulunması Ve Başvuru Süresinin Henüz Dolmamış Olması

başvuru dilekçelerinde yer alması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması
Mayıs 28, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması Karar No              : 2021/MK-194 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2009/172809 İhale Kayıt […]
Mayıs 27, 2021

Kurul Tarafından İhalenin İptaline, Düzeltici İşlem Belirlenmesine Veya Başvurunun Reddine Karar Verilebileceği, Verilen Nihai Kararların İptali İstemiyle Dava Açılabileceği, Ancak Kararın Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kurul’a Başvuruda Bulunulamayacağı

Kurul Tarafından İhalenin İptaline, Düzeltici İşlem Belirlenmesine Veya Başvurunun Reddine Karar Verilebileceği, Verilen Nihai Kararların İptali İstemiyle Dava Açılabileceği, Ancak Kararın Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kurul’a Başvuruda […]
Mayıs 25, 2021

Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu […]