Ekim 27, 2021

Birim Fiyat Tarifleri ve Özel Teknik Şartnamede Yer Verilen İş Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabında Bulunmadığı İddiası

Teknik Şartname’nin değil birim fiyat tariflerinin esas alınması gerektiği ve iş kaleminin yaklaşık maliyet hesabında olmamasının yerinde olduğu görülmüştür
Ekim 26, 2021

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası

Geçici teminat mektubu standart forma uygun, banka yetkililerinin isim ve unvanlarıyla imzalanmış,mektupta işin adı doğru olarak yazılmış ve iddia yersiz görülmüştür.
Ağustos 4, 2021

Şikayet Dilekçesinde Bulunmayan Ancak İtirazen Şikayet Dilekçesinde Bulunan İddianın Esasının İncelenmesi Gerektiği

şikayet dilekçesinde belirtilmemiş fakat itirazen şikayet dilekçesinde belirtilmiş olan iddianın esasının incelenmesi gerektiği
Ağustos 3, 2021

Farklı Firmalarca Aynı IP Adresinden Teklif Verilmesinin Rekabet İlkesini Etkileyebileceği

Karar No              : 2021/MK-278 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/408602 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sağlık […]
Haziran 26, 2021

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Karar No              : 2021/UY.II-1158 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/562893 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü […]
Haziran 15, 2021

Hizmet Sunumunda Çalıştırılacak Olan İşçilere İlişkin Yemek Giderlerine İlişkin Yapılan Düzenlemenin Çelişkili Olduğu İddiası

Hizmet Sunumunda Çalıştırılacak Olan İşçilere İlişkin Yemek Giderlerine İlişkin Yapılan Düzenlemenin Çelişkili Olduğu İddiası Karar No              : 2021/UH.I-1121 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu […]
Haziran 5, 2021

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri Karar No              : 2021/UY.II-1014 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/12972 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İli Menteşe İlçesinde 1 Adet, […]
Haziran 2, 2021

Başvuru Dilekçelerinde Yer Alması Gereken Bilgi Ve Belgelerde Eksiklik Bulunması Ve Başvuru Süresinin Henüz Dolmamış Olması

başvuru dilekçelerinde yer alması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması
Mayıs 28, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması Karar No              : 2021/MK-194 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2009/172809 İhale Kayıt […]