Nisan 15, 2021

Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması

teminat mektubunda, mektubun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı cümlesinin olmaması -
Nisan 14, 2021

Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle İhale Kapsamlarının Farklı Olması

sunulan iş deneyim belgesine konu iş ile ihale kapsamlarının farklı olması - ihale danışmanı ankara
Nisan 13, 2021

İhalede TC Kimlik Numarası Ve Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgi Eksikliği

ihalede tc kimlik numarası ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi eksikliği - teklifin esasını değiştirecek bilgi eksikliği - ihale danışmanı - ihale danışmanlığı
Nisan 12, 2021
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Aynı IP Adresinden Döküman İndirilmesi – Rekabeti Ve İhale Kararını Etkileyebilecek Davranış Şartları

aynı ip adresinden aynı ihalenin dökümanlarını indrimek - rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış - irade birliği
Ocak 26, 2021

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan […]
Aralık 8, 2020

İmalatlar İçin İdarece Öngörülen 30 Günlük Süre – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı 2018 Dairesi 8 Karar No 177 İlam No 128 Tutanak Tarihi 3.3.2020 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili […]
Ekim 26, 2020

Yazının İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması

Yazının İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması Karar No              : 2020/UY.II-189 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/574019 İhale Kayıt Numaralı “Eyyübiye İlçesi Yardımcı, Atlı Konak ve Kırsal Mahallelerine İdare […]
Ekim 15, 2020

Davacı Şirketin Şikayet Dilekçesinde Yer Vermediği Hususların da İncelenmesi Gerekir

Karar No : 2020/MK-231 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/130626 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundakı Devlet Ve İl Yollarında Sınyalızasyon Sıstemı, Senkronıze Flaşör Sıstemı, Merkezı Sıstem Kurulması […]
Ekim 12, 2020

20/10/2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

30/09/2020 tarihli ve 31260  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 20/10/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, […]