Aralık 8, 2020

İmalatlar İçin İdarece Öngörülen 30 Günlük Süre – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı 2018 Dairesi 8 Karar No 177 İlam No 128 Tutanak Tarihi 3.3.2020 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili […]
Ekim 26, 2020

Yazının İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması

Yazının İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması Karar No              : 2020/UY.II-189 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/574019 İhale Kayıt Numaralı “Eyyübiye İlçesi Yardımcı, Atlı Konak ve Kırsal Mahallelerine İdare […]
Ekim 15, 2020

Davacı Şirketin Şikayet Dilekçesinde Yer Vermediği Hususların da İncelenmesi Gerekir

Karar No : 2020/MK-231 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/130626 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundakı Devlet Ve İl Yollarında Sınyalızasyon Sıstemı, Senkronıze Flaşör Sıstemı, Merkezı Sıstem Kurulması […]
Ekim 12, 2020

20/10/2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

30/09/2020 tarihli ve 31260  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 20/10/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, […]
Eylül 25, 2020

İhale Dokümanının Ekaptan İndirilme Tarihi – Şikayet Süresi

İhale Dokümanının Ekaptan İndirilme Tarihi – Şikayet Süresi Karar No              : 2020/UH.II-1405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/261494 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet […]
Eylül 21, 2020

Öğrenci Taşıma İhalesinde Benzer İş

Öğrenci Taşıma İhalesinde Benzer İş Karar No              : 2020/UH.II-1454 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/360313 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Ankara Çankaya İlçesi Mem Taşıma Kapsamına […]
Eylül 11, 2020

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN GAZ VE PARTİKÜL HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYON SINIRLARI VE TİP ONAYI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (2016/1628/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz […]
Eylül 4, 2020

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle Yetinilmesi

Kurum Tarafından Davacı Şirkete Ait Numunelerin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Bir İnceleme İle Çözümlenmesi Gerekmekte İken Bu Yola Başvurulmadan, İhaleyi Yapan İdarece Yapılan Tespit Ve Değerlendirmelerle […]
Ağustos 27, 2020

Halede Tek Geçerli Teklifin Rayiç Bedelin Üzerinde Olması – Rekabet İlkesi – İhalenin İptali

Halede Tek Geçerli Teklifin Rayiç Bedelin Üzerinde Olması – Rekabet İlkesi – İhalenin İptali Karar No              : 2020/MK-204 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/446796 İhale Kayıt Numaralı “16 […]