Ekim 16, 2021

Ramazan Ayı İçin Hazırlanan Örnek Menüde Yemeklerin İçerik Ve Gramajlarına Yer Verilmemesinin İsteklileri Tekliflerini Hazırlaması Aşamasında Tereddüde Düşüreceği İddiası

Ramazan ayında verilecek akşam yemeğinin sayısı ve niteliğinde bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından,başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür
Ekim 15, 2021

EKAP Üzerindeki Sistemde Ekonomik Ve Mali Yeterlilik Kısmında Yıl Bilgisinin Beyan Edilmediği İçin Oluşan Eksiklik Ve Yanlışlığın Tamamlanabilir Olduğu İddiası

Yeterlik bilgileri tablosunun sorumluluğu isteklilere ait olduğu ve teklifler EKAP’takiler yerine sunulan bilgilerle değerlendirildiği için iddia reddedilmiştir
Ekim 14, 2021

İş Deneyim Belgesinin Sağlaması Gereken Asgari Tutarı Sağlamadığı Ve Mevzuatta Belirtilen Şekilde Düzenlenmediği İddiası

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu tutarın benzer işe ilişkin iş deneyiminin asgari tutarı karşıladığı anlaşılmaktadır.
Ekim 13, 2021

Sunulan İş Deneyim Tutarının İhale Konusu İş İçin Yeterli Olmadığı İddiası

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda uygun olmayan herhangi bir durum tespit edilmemiştir.
Ekim 12, 2021

İsteklinin İş Deneyimlerini Tevsik İçin Sunulan Belgelerin İş Tanımına Uymadığı İddiası

Sunulan iş deneyim belgesinde İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemede bir aykırılık görülmemiştir.
Ekim 11, 2021

İstekli Tarafından E-teklif Kapsamında Beyan Edilen Banka Referans Mektubunda Belirtilen Tutarların Gerçek Limitler Olmadığı İddiası

EKAP incelemesinde anılan belgede isteklinin toplam kredi tutarının gereken miktarı karşıladığını ve belgenin düzenlenmesine dair iddiaların somut aykırılık içermediğini göstermiştir.
Ekim 9, 2021
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Sunulan İşletme Kayıt Belgesinin Geçerli Olmadığı İddiası

İstekli tarafından “İşletme Kayıt Belgesi, Bornova Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” ve “22.01.2016, TR-35-K-046973, süresiz” bilgileri beyan edildiği ve bu belgenin “http://ggbs.tarim.gov.tr/” adresi üzerinden yapılan sorgulamada aktif olduğu görüldüğü için değerlendirme dışı bırakılamaz.
Ekim 8, 2021

Asfalt Plenti İçin Smmm Ve Ticaret Odası Raporlarında Farklı Kapasiteler Belirtildiği İddiası

Asfalt plentine dair smmm (asgariden gösterilmiş) ve ticaret odası raporlarında farklı kapasiteler yazsa de smmm ve kapasite raporunda aynı marka yazdığından makinalar aynı denilebilir.
Ekim 7, 2021

Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Eşit Muamele İlkesi Gereği Tam Olarak İncelenmelidir

Aşırı düşük teklif açıklaması eşit muamele ilkesi gereği incelenmesi gerekirken incelenmediği anlaşıldığından idarece iddialar yeniden incelenecektir.