Temel İlkeler

Ağustos 2, 2021

YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

resmi gazetede yayınlanan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarları uyglama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişikliği kararı
Temmuz 31, 2021

İhale Üzerine Kalan İstekli İle Fiyat Teklifi Aldığı Firma Arasında Akrabalık Bağı Bulunduğu Ve Bu Nedenle Fiyat Teklifinin Muvazaalı Olduğu İddiası

ihale üzerine kalan istekli ile fiyat teklifi aldığı firma arasında akrabalık bağı bulunduğu ve bu nedenle fiyat teklifinin muvazaalı olduğu iddiası
Temmuz 30, 2021

Kesinleşen İhale Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihten Başlayan Süre İçerisinde Yapılan Başvurunun İncelenmesi Gerektiği

kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği tarihten başlayan süre içerisinde yapılan başvurunun incelenmesi gerektiği
Temmuz 29, 2021

İtirazen Şikayet Başvurusunda Sözleşme Tasarısından Bahsedilmesine Karşın Açık Bir Şikayetin Dile Getirilmediği

itirazen şikayet başvurusunda sözleşme tasarısından bahsedilmesine karşın açık bir şikayetin dile getirilmediği
Temmuz 28, 2021

Ortaklık Oranlarının Teyidinin Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

ortaklık oranlarının teyidinin yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Temmuz 27, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Paletli Delgi Makinesi İçin Belirlenen Teknik Özelliklerden Farklı Nitelikte İş Makinesiyle Açıklama Yapılması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

aşırı düşük teklif açıklamasında paletli delgi makinesi için belirlenen teknik özelliklerden farklı nitelikte iş makinesiyle açıklama yapılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Temmuz 26, 2021

Zeyilnameyle İdareye Yapılacak Yazılı Bildirime İlişkin Olarak Mevzuatta Herhangi Bir Süre Şartı Öngörülmemiş Olduğu

zeyilnameyle idareye yapılacak yazılı bildirime ilişkin olarak mevzuatta herhangi bir süre şartı öngörülmemiş olduğu
Temmuz 9, 2021

Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Ve İmza Sirküleri Gibi Belgelerin Sunulup Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Standart Formunun Sunulmamış Olması

teklif dosyasında şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi belgelerin sunulup tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart formunun sunulmamış olması
Temmuz 1, 2021

Geçici Teminat Mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınması Durumunda, Mektupta Kuruluş Tarafından Verilen Ayırt Edici Numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Belirtilmesinin Yeterli Olduğu

Geçici Teminat Mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınması Durumunda, Mektupta Kuruluş Tarafından Verilen Ayırt Edici Numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Belirtilmesinin […]