idari şartname

Nisan 20, 2021

İş Deneyim Belgesinin İhalenin İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Olması Şartını Sağlamaması

iş deneyim belgesinin ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olması şartını sağlamaması - idari şartnameye uygunluk koşulları