İş Deneyim Belgesinin İhalenin İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Olması Şartını Sağlamaması