fiyat dışı unsur kapsamında kalite ve teknik değer puanlaması
SÜT GİRDİSİ A SINIFI OLDUĞU İÇİN 1., 2., 3. SINIF ŞEKLİNDE GRUPLANDIRILMASI BEKLENEMEZ
Nisan 15, 2024
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ TAMAMININ GELİR KAYDEDİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRIDIR
Nisan 17, 2024