GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ TAMAMININ GELİR KAYDEDİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRIDIR

Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler
İHALE KOMİSYONUNUN DEMONSTRASYON YETKİSİ VE ŞİKAYET BAŞVURULARI
Nisan 16, 2024
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
DEĞİŞİKLİKLERİN ZEYİLNAME İLE YAYINLANMAK YERİNE BİR İSTEKLİYLE GÖRÜŞÜLEREK GİDERİLMEYE ÇALIŞILMASI
Nisan 18, 2024