Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir

unulan Numunenin Şartnamedeki Numune Özelliklerinden Farklı Olması
İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması
Aralık 20, 2022
Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı
İhale Konusu İşin Araç Kiralama İşi Olduğu Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası
Aralık 23, 2022