İdare Aşırı Düşükte Önemli Olduğu Tespit Edilen Maliyet Bileşenlerini Tereddütte Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlemelidir

Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması
Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması Üzerine İdarenin Fiyat Araştırması Yaparak İsteklinin Teklifini Geçerli Kabul Etmesi Durumu
Mart 2, 2023
Sözleşmenin Kriterlerinin Henüz Teklif Aşamasında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi
Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gözetilmesi Gereken Kriterlerin Henüz Teklif Aşamasında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi Teklif Vermeye Engel Mi?
Mart 22, 2023