ihalenin iptali

Nisan 9, 2021

İhalenin İptaliyle Sınırlı İnceleme Sırasında İsteklinin Geçici Teminat Mektubunun Var Olup Olmadığının Sorgulanması

İdarenin ihaleyi iptal incelemesi yaparken geçici teminatın varlığını sorgulaması - ihale danışmanı - ihale danışmanlığı
Temmuz 16, 2020

Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali

Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali Karar No              : 2020/UM.I-1177 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/67995 İhale Kayıt Numaralı “Ekmek (75 Gr Lık)” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: […]
Şubat 29, 2020

Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi İhalesi – İhaleyi Yapan İdarenin, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorunda Olduğu – İhalenin İptali

Karar No              : 2020/MK-43 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/90491 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat […]
Ağustos 27, 2019

İhale Yetkilisinin İhaleyi Onaylamaması Durumunda Bu Yetkinin Kamu Yararına Kullanıldığının Ortaya Konulması Gerekmektedir – Danıştay Kararı – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/MK-273 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım – Orhaneli – Harmancık Yolu Km: 26+572 – 83+563 Arası Toprak, […]