İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması

genel aykırılık ve özel aykırılık halleri
Sözleşme Tasarısındaki Genel Aykırılık ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması
Aralık 19, 2022
Şartnamede Tek Bir Markayı İşaret Edilmesi iptal sebebidir
Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir
Aralık 22, 2022