Sözleşme Tasarısındaki Genel Aykırılık ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması