Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı dinamizm mer'i mevzuattaki pek çok hükmün yeni koşullara uyarlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak gerek kamu idarelerinde gerekse özel sektör şirketlerinde bu değişikliklere ayak uydurulabilmesi için sürekli eğitim modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bakış açısı gerçekleştirilen ile düzenli ve etkili bir eğitim sürecinin başarıda istikrarı sağlayacağı kuşkudan uzak bir gerçektir.