Danışmanlık Hizmetleri

Haziran 22, 2022
Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmaması İhalenin İptalini Gerektirir

Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası

Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası
Haziran 17, 2022
İşin Başlangıç Tarihine Dair Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda Çelişki Bulunması Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabilir

İhale Konusu İşin Başlangıç Tarihine İlişkin Şartname ve Sözleşme Tasarısında Çelişki Bulunduğu ve Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabileceği İddiası

İhale konusu işin başlangıç tarihine ilişkin şartname ve sözleşme tasarısında çelişki bulunduğu ve farklı işçilik hesaplamalarına neden olabileceği iddiası
Haziran 10, 2022
İhale dosyasında Sigorta Türleri ile Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi

İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası
Haziran 8, 2022
ihale dökümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesi

İhale Dokümanında İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Düzenlemesine Yer Verilmesine Rağmen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Durumu İhalenin İptalini Gerektirir mi?

Yüklenici çalıştıracağı personellere ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğundan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin maliyetlerini teklif fiyata dahil ederek teklifini oluşturmalıdır.
Mayıs 27, 2022
ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi

Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı

Ek Fiyat Farkı Ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı
Mayıs 27, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6
Mayıs 24, 2022
benzer iş

Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Oranı yüzde 40'dan Az Olmamalıdır.
Mayıs 23, 2022
kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mayıs 23, 2022
cezalar,aykırılık halleri ve sözleşmenin feshi

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı