Danışmanlık Hizmetleri

Aralık 18, 2019

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Esas Alınan Motorin Fiyatının EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayınlanan Ve İlan Tarihi İle İhale Tarihi Arasında Geçerli Olan Akaryakıt Fiyatlarının Altında Olduğu

Karar No              : 2019/MK-329 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/534851 İhale Kayıt Numaralı “Narman Şehitler Barajı İkmali” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: DSİ 8.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan […]
Kasım 4, 2019

Bir İş Kaleminde “Mazot” Analiz Girdisi Açıklama İstenilen Analiz Girdisi Olarak Belirlenmişken Başka Analizlerde Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdisi Olarak Belirlenmiş Olması

Karar No              : 2016/UY.II-553 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/162631İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri İle Kaş Beldesi 2Kısım Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Ekim 28, 2019

Şekil Eksikliğini Kurumun İnternet Sayfasında İlan Etme Yükümlülüğü Bulunmakta İken, İlan Etmeden, Başvurunun Şekil Yönünden Reddinde Hukuka Uygunluk Yoktur

Karar No              : 2017/MK-490 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/76759 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 12 Ay Süre İle Genetik Tanı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]
Ağustos 2, 2019

İhale Dokümanında İhale Konusu İşin Kapsamı, Miktarı, Süresi, Yeri Ve Zamanınn Belirli Olmaması – İdare Mahkemesi Kararı – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/MK-220 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/691358 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çalışmalarının Tanıtılması Ve Duyurulmasına Yönelik Basım Ve Asım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Temmuz 26, 2019

YEMEK AŞIRI DÜŞÜK NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELİ HİZMET ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Giriş Malzemeli yemek hizmeti alım ihaleleri, içerdiği yemek malzemesi ve gerektirdiği hizmet göz önüne […]
Mayıs 22, 2019

Bütçe Hizmetleri

Devlet muhasebesinde, kamu idarelerince gerçekleştirilen mali işlemler çalışmanın daha önceki bölümünde de belirtildiği üzere tahakkuk ve nakit esasına dayalı ikili bir sistem çerçevesinde muhasebe kayıtlarına aktarılmaktadır.Nakit […]
Mayıs 22, 2019
Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetimi Hizmetleri

Kurum genelinde olan ve oluşturulan stratejileri uygulayan; kurumun yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personelinden etkilenen; kurumun hedeflerini elde etmesi, makul bir güvence sağlamak, kurumu etkileyebilecek potansiyel […]
Mayıs 22, 2019
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Kameder tarafından yapılan araştırmalar ve sahadan gelen soru ve sorunlar sonucunda Kamu kurumları açısından büyük önem taşıyan “Devlet Muhasebesi” konusunda kamu idarelerinde önemli eksiklerin bulunduğunu tespit […]
Mayıs 22, 2019
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Taşınır Mal Yönetmeliğinin çıktığı 18.01.2007 tarihi ile bugün arasında mevzuatımızda önemli değişiklikler oluşmuştur. Taşınır yönetim hesabı açısından temel değişiklik, eskiden taşınır yönetim dönemi harcama birimleri tarafından […]