Danışmanlık Hizmetleri

Ocak 19, 2021

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer […]
Aralık 24, 2020

Şirketin Son Dönemini Gösterir Belgeler – Personel Alım İhalesi

Şirketin Son Dönemini Gösterir Belgeler – Personel Alım İhalesi Karar No              : 2020/UH.I-2033 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/445488 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş […]
Aralık 15, 2020

Kurul Kararına Karşı Tekrar Kurula Başvurulamayacağı

Kurul Kararına Karşı Tekrar Kurula Başvurulamayacağı Karar No              : 2020/UY.II-2015 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183975 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 […]
Aralık 14, 2020

İsteklilerin Doküman İndirme İşlemini Aynı Ip Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapması Dışında İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Somut Bilgi Ve Belge Bulunmaması

İsteklilerin Doküman İndirme İşlemini Aynı Ip Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapması Dışında İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Somut Bilgi Ve Belge Bulunmaması Karar No              : […]
Aralık 5, 2020

İhale Dokümanına Yönelik Şikayetin Süresinden Sonra Yapılmış Olması

Karar No: 2020/UM.I-1943  BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/469165 İhale Kayıt Numaralı “Vidalı Kompresörlü, Hava Soğutmalı Kondenserli Su Soğutma Grubu ve Borulama Mekanik Tesisatı” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Kasım 28, 2020

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı […]
Kasım 18, 2020

Teknik Şartnamenin Tek Bir Marka Ve Modeli İşaret Etmesi

Teknik Şartnamenin Tek Bir Marka Ve Modeli İşaret Etmesi Karar No              : 2020/UH.II-1808 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı […]
Kasım 14, 2020

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve […]
Kasım 11, 2020

İdarelerin İhtiyaca Yönelik Kriterleri Belirlemedeki Takdir Yetkisi Ve Hakkının Da Göz Ardı Edilemeyeceği

İdarelerin İhtiyaca Yönelik Kriterleri Belirlemedeki Takdir Yetkisi Ve Hakkının Da Göz Ardı Edilemeyeceği Karar No              : 2020/UH.I-1760 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/463594 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022-2023 Mali […]