Ocak 20, 2021

Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalanması Gerektiği

Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalanması Gerektiği 15. Hukuk Dairesi         2019/1067 E.  ,  2019/4217 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi […]
Ocak 19, 2021

İşin Devam Eden Kısımlarında Aykırılıkların Art Arda Veya Aralıklı Kaç Defa Gerçekleşmesi Durumu

İşin Devam Eden Kısımlarında Aykırılıkların Art Arda Veya Aralıklı Kaç Defa Gerçekleşmesi Durumu Karar No              : 2019/MK-205 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/66376 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğümüz […]
Ocak 17, 2021

Kâr Hariç Yaklaşık Maliyetin Altında Kalan Teklif Fiyatlarının Aşırı Düşük Kabul Edilerek, Aşırı Düşük Teklif Olarak Belirlenen İsteklilerden Teklif Bileşenlerine İlişkin Olarak Açıklama İstenmemiş Olması

Kâr Hariç Yaklaşık Maliyetin Altında Kalan Teklif Fiyatlarının Aşırı Düşük Kabul Edilerek, Aşırı Düşük Teklif Olarak Belirlenen İsteklilerden Teklif Bileşenlerine İlişkin Olarak Açıklama İstenmemiş Olması Karar […]
Ocak 16, 2021

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının […]
Ocak 15, 2021

Kurum Kararının Varsayıma Dayanıyor Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Kurum Kararının Varsayıma Dayanıyor Olması – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2021/MK-3 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/256249 İhale Kayıt Numaralı “‘Belediye Hizmetlerinde Ve Kent Temizliğinde Kullanılmak […]
Ocak 14, 2021

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “n) Online satış kanalı: Seyahat […]
Ocak 13, 2021

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının […]
Ocak 12, 2021

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-337 BAŞVURUYA […]
Ocak 11, 2021

İdarenin İhalenin İptalinde Takdir Yetkisini Yanlış Kullanması

Karar No              : 2020/MK-336 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Bilimsel ve […]