Eylül 25, 2021

Teknik Şartnamede Yemeklerin Malzeme Miktarlarını Gösteren Listede Gramajların Ayrı Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Teknik Şartnamede Yemeklerin Malzeme Miktarlarını Gösteren Listede Gramajların Ayrı Ayrı Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmaya Engel Teşkil Eder
Eylül 24, 2021

Pazarlık Usulü İhalesinde İhale Dokümanının İsteklinin Erişimine Sunulmadığı ve Dolayısıyla İstekli Sıfatını Kazanamadığından Başvuru Ehliyeti Bulunmamaktadır

Pazarlık Usulüyle Ve İlansız Şekilde Gerçekleştirilen İhalede Başvuru Sahibinin İhaleye Davet Edilmediği , İhale Dokümanının Kendisinin Erişimine Sunulmadığı Veya istekli olabilecek Sıfatını Kazanamadığından Başvuru Ehliyetinin Bulunmadığı Anlaşılmıştır.
Temmuz 11, 2021

İhale Tarihinden Önce Bir Belgeye “Aslı İdarece Görülmüştür” Şerhi Düşülmesinin O Belgenin Yeterlik Kriterini Sağladığı Anlamına Gelmediği

İhale Tarihinden Önce Bir Belgeye “Aslı İdarece Görülmüştür” Şerhi Düşülmesinin O Belgenin Yeterlik Kriterini Sağladığı Anlamına Gelmediği Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale […]
Temmuz 9, 2021

İhale Komisyonunun Mevzuata Uygun Olarak Oluşturulmadığı İddiası

İhale Komisyonunun Mevzuata Uygun Olarak Oluşturulmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Şoförlü ve Şoförsüz Araç […]
Temmuz 3, 2021

İhaleyi Yapan İdarenin İhalenin İptalinde Sınırsız Takdir Yetkisinin Olmadığı

İhaleyi Yapan İdarenin İhalenin İptalinde Sınırsız Takdir Yetkisinin Olmadığı Karar No              : 2021/UH.II-1179 BAŞVURU SAHİBİ: Kılınçsoy İnşaat Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık Akaryakıt İth. İhr. San. […]
Haziran 29, 2021

İş Denetleme Belgesi Sunulmadığından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartların Korunduğunu Gösteren Ortaklık Tespit Belgesinin Sunulmasının Gerekmediği

İş Denetleme Belgesi Sunulmadığından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartların Korunduğunu Gösteren Ortaklık […]
Haziran 25, 2021

İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği Karar No              : 2021/UH.II-1160 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/156034 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Hizmet Binasında Kullanılan Kameraların Yönetim […]
Haziran 24, 2021

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına […]
Haziran 22, 2021

İhalede Geçerli Teklif Kalmaması Nedeniyle İhalenin İptali

İhalede Geçerli Teklif Kalmaması Nedeniyle İhalenin İptali Karar No              : 2021/UH.II-1166 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/233109 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık 20000000 Puan Radyoterapi Hizmet Alımı” İhalesi […]