Eylül 26, 2020

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi

Banka Referans Mektubunun Tarihi – İhale Tarihi Karar No              : 2019/UH.I-1764 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/486522 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliği ve Şanlıurfa […]
Eylül 24, 2020

Taşınma İşi İhalesi

Taşınma İşi İhalesi Karar Tarihi         : 16.09.2020 Karar No              : 2020/UH.I-1529 İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: […]
Eylül 23, 2020

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi

Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu İhalesi Karar Tarihi         : 09.09.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1497 İHALEYİ YAPAN İDARE: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, […]
Eylül 18, 2020

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine […]
Eylül 15, 2020

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması – Kik Kararı

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması – Kik Kararı Karar No              : 2020/UY.IV-1447 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/367324 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv Yeni Merzifon Tm İrtibat […]
Eylül 15, 2020

Teklif Fiyatları Dikkate Alınarak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Geçerli Sınır Değer Formülü Gereğince Hesabı

Teklif Fiyatları Dikkate Alınarak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Geçerli Sınır Değer Formülü Gereğince Hesabı Karar No              : 2020/UH.I-1464 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/281352 İhale […]
Eylül 14, 2020

Teklif Dosyasında Yambis Numarasının Sunulmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Teklif Dosyasında Yambis Numarasının Sunulmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2020/UY.I-1468 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/262901 İhale Kayıt Numaralı “Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi İl […]
Eylül 12, 2020

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasında İmza Ve Kaşenin Olmaması Hususunun Esasa Etkili Bir Aykırılık Olmadığı

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasında İmza Ve Kaşenin Olmaması Hususunun Esasa Etkili Bir Aykırılık Olmadığı Karar No              : 2020/UY.I-1475 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/357459 İhale Kayıt […]
Eylül 10, 2020

İstekli Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih Ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” Bölümünün Doldurulmamış Olması

İstekli Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih Ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” Bölümünün Doldurulmamış Olması Karar No              : 2020/UY.II-1440 […]