Nisan 16, 2021

Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemez İbaresinin Bulunmaması Esasa Etkili Bir Eksiklik Değildir

Geçici teminat mektubundaki haczedilemez ibaresinin esasa etkili bir eksiklik olmadığı
Nisan 15, 2021

Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması

teminat mektubunda, mektubun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı cümlesinin olmaması -
Nisan 14, 2021

İsteklilerce Akaryakıt Fiyatı Kullanılan Markanın Söz Konusu İlde Anlaşmalı Bayisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin Bir Belirleme Yapılmadığı

akaryakıt verisi kullanılan petrol istasyonunun ihalenin olduğu ilde bayisinin bulunma zorunluluğunun bulunmadığı
Nisan 13, 2021

Elektronik İhalede İhale Komisyonu Tarafından Pilot Ortak Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Teyit Edilmesi Amacıyla Pay Defterinin Temin Edilmemiş Dolayısıyla Yeterlik Değerlendirmesinin Usulünce Yapılmamış Olması

elektronik ihalede yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin ihale komisyonunca sonradan belgelerin temini yoluyla teyit edilmesi zorunluluğu
Nisan 12, 2021

Meslek Mensuplarına İlişkin Düzenlenen Faaliyet Belgelerinin Geçerlilik Sürelerinin Açıklamaları Teslim Tarihi İtibarıyla Geçersiz Olmasının Tutanakların Esasını Etkileyecek Nitelikte Olmadığı

faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin tutanakların esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, fiyat teklifine dayanak maliyet tespit tutanağı/satış tutarı tespit tutanağının ekindeki faaliyet belgelerinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin düzenlenme tarihini kapsamamasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği, ayrıca faaliyet belgesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı
Nisan 7, 2021

İş Deneyimine Konu Otelin 5 Yıldızlı Olduğuna İlişkin Fiziki Kriterlerin Tevsikine Yönelik Beyanın Eksik Bulunması Gerek Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Veren Başvuru Sahibi İsteklinin Birinci Veya İkinci En Avantajlı Teklif Sahibi Olma İhtimalinin Bulunmadığı

iş deneyim belgesinin idare tarafından değerlendirilmesi ve iş deneyimi olduğunun istekli firma tarafından tevsiki
Nisan 4, 2021

Şartnamede Yemek Çeşidi Ve Sayısında İdarenin İstediği Şekilde Değişiklik Yapabilmesinin İstekliler Açısından Belirsizliğe Yol Açtığı, Bu Nedenle Maliyet Hesaplamasının Sağlıklı Bir Şekilde Yapılamayacağı

Şartnamede Yemek Çeşidi Ve Sayısında İdarenin İstediği Şekilde Değişiklik Yapabilmesinin İstekliler Açısından Belirsizliğe Yol Açtığı, Bu Nedenle Maliyet Hesaplamasının Sağlıklı Bir Şekilde Yapılamayacağı Karar No              : […]
Nisan 2, 2021

Belediye Ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlara Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme İmkân Veren Özel Düzenleme Bulunması

Belediye Ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlara Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme İmkân Veren Özel Düzenleme Bulunması Karar No              : 2021/MK-117 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/184707 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı […]
Mart 30, 2021

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı

Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı Karar No              : 2021/UY.I-618 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/744331 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçesi 2021 Yılı […]