TEKLİF VEREN İSTEKLİ ŞİRKETLERİN ORTAKLARI İLE GERÇEK KİŞİ İSTEKLİLER ARASINDA AKRABALIK BAĞI BULUNMASI

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
DEĞİŞİKLİKLERİN ZEYİLNAME İLE YAYINLANMAK YERİNE BİR İSTEKLİYLE GÖRÜŞÜLEREK GİDERİLMEYE ÇALIŞILMASI
Nisan 18, 2024
Referans Mektubu Tutarının Yeterlilik Şartı Olarak Belirlenen Teklif Bedelini sağlaması
İLKİ BAŞARILI SONUÇLANDIĞI HALDE İKİNCİ KEZ NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI
Nisan 20, 2024