değerlendirme dışı bırakılma

Eylül 15, 2021

Fiyat Teklifi İle Dayanağını Oluşturan Tutanak Arasında Uyumsuzluk Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir

fiyat teklifi ile fiyat teklifine dayanak teşkil eden tutanak arasında uyumsuzluk varsa bu değerendirme dışı bırakılma sebebidir
Temmuz 28, 2021

Ortaklık Oranlarının Teyidinin Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

ortaklık oranlarının teyidinin yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Mart 6, 2020

İhale Konusu Hizmette Kullanılmak Üzere Teklif Edilen Araçların Teknik Şartname’de Yer Verilen “Arka Kapı Camlarının Otomatik Olması” Şartını Sağlamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-65 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/127577 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 55 Adet Sürücülü Evde Sağlık Aracı, 14 Adet Sürücülü […]
Ocak 30, 2020

Personel Taşıma İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Toplam Teklif Tutarında Aritmetik Hata İddiası

Karar No              : 2017/MK-29 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/347150 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Personel Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor […]
Ocak 23, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Hususular Bakımından İnceleme Yapılarak Her Bir İddia Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davacı Şirketin İtirazen Şikâyet Başvurusunun, Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-8 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/328478 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan […]
Ekim 7, 2019

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eksiksiz Doldurulması

Karar No              : 2019/UH.II-315 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/486722 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, […]
Eylül 25, 2019

Davacıların Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Durumunun İhaleye Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkını Engellemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/78621 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Devlet Ve İl Yollarında İdare Malı Soğuk Yol Çizgi Boyası […]
Eylül 23, 2019

İsteklinin Teklifinin Ekonomik Ve Mali Yeterlik İle İş Hacmi Şartlarını Sağlamaması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-237 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/439384 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Kepez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Eylül 6, 2019

Yapım İşi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Analizdeki Girdi Miktarıyla Rayicin Çarpımı Sonucu Bulunan Tutarın Virgülden Sonraki Kısımlarının İki Haneye Yuvarlanarak Yazılabileceği

Karar No              : 2019/MK-248 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/77156 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Çermik İlçesi Km:0+000-4+000, Dicle İlçesi Km:0+000-3+000, Çüngüş İlçesi Km:0+000-2+000 Şehir Geçişlerinin Toprak İşleri, […]