yaklaşık maliyet

Haziran 20, 2022
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi İdarenin Yetki ve Sorumluluğundadır

İhalelerde İsteklilerin Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerini Kabul Etmek veya Etmemek İdarenin Yetki ve Sorumluluğunda Bulunmaktadır
Haziran 24, 2021

İhale Komisyonu Kararında Yaklaşık Maliyet Ve Sınır Değerin Hatalı Belirlenmesi

ihale komisyonu kararında yaklaşık maliyet ve sınır değerin hatalı belirlenmesi