teklif ekinde sunulması gereken bilgi ve belgelerin yeterlik kriteri olması

Aralık 8, 2019

İhalede İsteklilerin Teklifi Ekinde Sunulması Gerektiği Belirtilen Bilgi Ve Belgelerin Yeterlik Kriteri Olması Nedeniyle İstekliler Tarafından Teklif Zarfı İçerisinde Sunulması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-317 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/159963 İhale Kayıt Numaralı “Omü Acil Ek Bina Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi […]