aşırı düşük teklif açıklamasında akaryakıtın tevsiki

Nisan 9, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Akaryakıt Tevsikinde İl Bazında Günlük Yayımlanan Fiyatının Kullanılmasında İhale Mevzuat Yönünden Herhangi Bir Aykırılık Bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilerin akaryakıt kalemini açıklarken il bazında günlük açıklanan fiyatı kullanmalarının mevzuata uygun olduğuna dair karar