ihalenin yetersiz gerekçeyle iptali

Nisan 23, 2020

İptal Edilen İhalenin Yeni İhtiyaçlara Binaen Revizesinin Yapılacağı Bildirilmiş Olmasına Rağmen İhale Sürecinde İhale Dokümanının Revize Edilmesini Gerektirecek Sebeplerin Neler Olduğu Hususlarının Somut Ve Açık Bir Şekilde Ortaya Konmadığı

Karar No              : 2019/UY.I-1745 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/413021 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: […]