kamu ihale kurumunun teknik konularda bilirkişiye başvurma yetkisi

Aralık 14, 2019

Kamu İhale Kurumunun Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-333 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü […]