kik ihale danışmanı

Aralık 24, 2019

Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında Yaptığı İmalâtlarla İlgili Olarak Talepte Bulunabilmesi İçin Söz Konusu Şartnamenin 40 Ve 41. Maddelerine Göre Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalaması Gerekir

15. Hukuk Dairesi         2019/1067 E.  ,  2019/4217 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalı-k.davacı-birleşen dosya davalıları […]