uzman bilirkişi incelemesi

Ocak 27, 2020

İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Yönündeki Yasal Yetki Ve Sorumluluğun Gereği Yapılmak Suretiyle İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-15 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/285097 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı 12 Aylık 174 Kalem Anestezi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]