Geçici Teminat Mektubu

Mart 25, 2022

Sunulan Geçici Teminat Mektuplarının Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı ve standart forma uygun olduğu görülmüştür.
Mart 9, 2022

Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarındaki idare adı ve ihale konusu iş İdari Şartnameyle uyumlu yazıldığından,mektupların söz konusu ihale için olduğu görülmüştür.
Nisan 15, 2021

Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması

teminat mektubunda, mektubun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı cümlesinin olmaması -