ihale dokümanına ilişkin yargı denetimi ürünün idarenin ihtiyacına uygun olup olmadığına değil istekliler açısından rekabeti engelleyip engellemediğine ilişkindir

Ekim 9, 2019

İhale Dokümanına İlişkin Yargı Denetimi Yapılırken İhale Konusu Ürünün İdarenin İhtiyacına Uygun Olup Olmadığı Değil, İstekliler Açısından Rekabetin Engellenip Engellenmediği Değerlendirilmektedir

Karar No              : 2019/MK-238 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/337112 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet 240 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plenti, 400 Ton/Saat Kapasiteli Mekanik Plent,1 Adet Bitüm Stok […]