istekli şirketin demonstrasyona davet edilmemesi

Şubat 18, 2020

İstekli Şirketin Demonstrasyona Davet Edilmemesi Nedeniyle Saydamlık, Eşit Muamele Ve Güvenirlik İlkelerine Aykırı Edilmiş Olması

Karar No              : 2017/MK-499 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/331994 İhale Kayıt Numaralı “61 Kalem Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa […]