İhale Danışmanı

Temmuz 6, 2021

05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20/06/2021 tarihli ve 31517  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 05/07/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu […]
Haziran 21, 2021

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması Karar No              : 2021/UM.II-1169 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/95726 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Cng ve Akaryakıt Dolum İstasyonu” […]
Mayıs 7, 2021

İdari Merci Tecavüzü Kararı Ekinde Kuruma Ulaşan Belgeler Arasında İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Belgelerin Aslı Veya Yetkili Mercilerce Onaylı Örneğinin Bulunmadığı

İdari Merci Tecavüzü Kararı Ekinde Kuruma Ulaşan Belgeler Arasında İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Belgelerin Aslı Veya Yetkili Mercilerce Onaylı Örneğinin Bulunmadığı Karar No              […]
Mayıs 6, 2021

Süresinden Sonra Başvuru Yapılmış Olması

Süresinden Sonra Başvuru Yapılmış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-831 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/134244 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçerisinde (İşçilik ve Akaryakıt) Hariç Çöp Toplama […]
Mayıs 5, 2021

Başvuru Sahibi Tarafından Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihini İzleyen 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gerektiği

Başvuru Sahibi Tarafından Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihini İzleyen 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gerektiği Karar No              : 2021/UM.IV-829 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/483476 İhale […]