ihale danışimanlığı

Temmuz 14, 2020

Yapım İşi İhalesi – Asfalt Plentinin İl Sınırları İçerisinde Olması Gerektiği

Karar No              : 2020/UY.I-1158 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]