mahkumiyet kararı ve yasaklılık kararı arasında ihaleye iştirak eden kişinin terör örgütüyle iltisak irtibatının değerlendirilmesi

Aralık 16, 2019

Mahkûmiyet Kararı İle Daha Sonra Verilen Yasaklanmış Hakların İadesi Kararı Çerçevesinde Davacı Şirketin Ortağı Ve Müdürü Olan Şahsın Terör Örgütüyle İltisaklı Yahut İrtibatlı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-330 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/461699 İhale Kayıt Numaralı “Balıkesir Sağlık Müdürlüğü 2018 Yılı Akaryakıt Alımı Motorin (Diğer) -Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer)” İhalesi […]