davadan feragat halinde karar verme zorunluluğu

Eylül 5, 2019

Malzemeli Yemek İhalesi – Davadan Feragat Halinde İdare Mahkemesinin Karar Vermesi Gerektiği – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-250 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/483366 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dâhilyemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrasıhizmetleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Giresun İl Sağlık […]