idarelerin ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemede takdir haklarının bulunması

Nisan 13, 2020

Teklif Edilen Bedelin Yaklaşık Maliyetten Büyük Olması Durumunda İdarelerin İhalelerde Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifi Belirlemek Ve Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifleri Kabul Etmek Veya Reddetmek Hususlarında Takdir Yetkisine Sahip Olduğu

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Sağlama (Sıcak Yemek, Kahvaltı, Kahvaltı […]