kik danışmanı

Aralık 12, 2019

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin De İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğu

Karar No              : 2019/MK-319 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/384079 İhale Kayıt Numaralı “İdaremizce Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Sedan Tipi 150 Ps Ve Üzeri Benzinli 2 […]
Aralık 7, 2019

İş Deneyimini Tevsik Etmek Üzere Sunduğu Sözleşme Ve Faturaya Konu İşin Gerçekte Yapılmadığı Ve Sırf İş Deneyimini Tevsik Etmeye Matuf Düzenlendiğine Yönelik Somut, Bilgi Ve Belgeye Dayalı İddialarından Kaynaklanan Tereddüdün İhale Komisyonu Tarafından Yeterli İnceleme Ve Araştırma Yapılmak Suretiyle Giderilmesi Gerekmediği

Karar No              : 2019/MK-314 BAŞVURU SAHİBİ: Ase Asya Afrika Hızlı Kargo Ve Dağıtım A.Ş İHALEYİ YAPAN İDARE: Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı BAŞVURUYA KONU İHALE: […]