ihale danışmanlığı ankara

Nisan 13, 2021

Elektronik İhalede İhale Komisyonu Tarafından Pilot Ortak Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Teyit Edilmesi Amacıyla Pay Defterinin Temin Edilmemiş Dolayısıyla Yeterlik Değerlendirmesinin Usulünce Yapılmamış Olması

elektronik ihalede yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin ihale komisyonunca sonradan belgelerin temini yoluyla teyit edilmesi zorunluluğu
Ekim 31, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-243 BAŞVURUYA […]
Eylül 15, 2020

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması – Kik Kararı

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması – Kik Kararı Karar No              : 2020/UY.IV-1447 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/367324 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv Yeni Merzifon Tm İrtibat […]
Nisan 4, 2020

İhalenin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bir Hizmet Alımı Olduğu Durumda Giderlerin %4 Sözleşme Genel Ve Giderleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/UH.II-584 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/702954 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası A.Ş. Trabzon Bölge Müdürlüğü 24 Ay Süreli Temizlik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Mart 24, 2020

İhale Üzerinde Kalan Davacının Teklifinin 2531 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde Belirtilen Yasak Kapsamında Değerlendirilemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-487 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” İhalesi KURUM […]
Eylül 19, 2019

Kontrol Şefi Ve Şantiye Şefi İle İşin Tümünden Sorumlu Olarak Görevlendirilen Kontrol Mühendisinin İş Deneyimi

Karar No              : 2010/UY.I-1468 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/15197 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Onkoloji Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: 06.05.2010 tarih ve I.Y.11.50.0207/2010-19E sayılı […]
Eylül 18, 2019

Sözleşmedeki Ödenek Yoksa Ödeme Yapılmaz Düzenlemesi Geçersizdir

Karar No              : 2019/UH.II-1079 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/329301 İhale Kayıt Numaralı “Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılına Esas 180 İş Günü İçerisinde Taşımalı […]
Eylül 15, 2019

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.2.1 inci, 17.2.2 nci, 17.3.3 üncü ve 17.4.3 üncü maddelerinde yer […]
Eylül 13, 2019

KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

13.09.2019 Tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK […]