ihale danışmanlığı ankara

Eylül 15, 2020

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması – Kik Kararı

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması – Kik Kararı Karar No              : 2020/UY.IV-1447 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/367324 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv Yeni Merzifon Tm İrtibat […]
Nisan 4, 2020

İhalenin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bir Hizmet Alımı Olduğu Durumda Giderlerin %4 Sözleşme Genel Ve Giderleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/UH.II-584 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/702954 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası A.Ş. Trabzon Bölge Müdürlüğü 24 Ay Süreli Temizlik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Mart 24, 2020

İhale Üzerinde Kalan Davacının Teklifinin 2531 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde Belirtilen Yasak Kapsamında Değerlendirilemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-487 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” İhalesi KURUM […]
Eylül 19, 2019

Kontrol Şefi Ve Şantiye Şefi İle İşin Tümünden Sorumlu Olarak Görevlendirilen Kontrol Mühendisinin İş Deneyimi

Karar No              : 2010/UY.I-1468 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/15197 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Onkoloji Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: 06.05.2010 tarih ve I.Y.11.50.0207/2010-19E sayılı […]
Eylül 18, 2019

Sözleşmedeki Ödenek Yoksa Ödeme Yapılmaz Düzenlemesi Geçersizdir

Karar No              : 2019/UH.II-1079 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/329301 İhale Kayıt Numaralı “Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılına Esas 180 İş Günü İçerisinde Taşımalı […]
Eylül 15, 2019

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.2.1 inci, 17.2.2 nci, 17.3.3 üncü ve 17.4.3 üncü maddelerinde yer […]
Eylül 13, 2019

KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

13.09.2019 Tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK […]
Eylül 3, 2019

İtirazen Şikayet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi – İsteklinin İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunma Hakkı

Karar No              : 2019/MK-252 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/66771 İhale Kayıt Numaralı “280-01 Kk No Lu Malazgirt Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 Ve Malazgirt Çevre Yolu Km:0+000-7+000 Arası Toprak […]
Eylül 2, 2019

İş Deneyim Belgesinin Şirket Birleşmeleri Durumunda Kullanılması Durumu – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-260 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/7424 İhale Kayıt Numaralı “Edremit-Gevaş Ayr. Devlet Yolu (Km:4+500-13+300)Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı(Bsk) İşleri İkmal İnşaatı Yapım İşi” […]