ihale ilanına yansıyan idari şartname düzenlemelerinin süresinde şikayet edilmemiş olması

Ekim 16, 2019

İhale İlanında Da Mevcut Olan İdari Şartnamedeki Hukuka Aykırı Düzenlemeler Aleyhine Süresinde İdareye Başvuruda Bulunulmamış Olması

Karar No              : 2017/MK-62 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/135226 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Temizliği, Çöp Toplama Ve Nakli Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antakya Belediye […]