Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler

Mart 19, 2022

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Başlıklı 25.1’inci Maddesinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Düzenlendiği İddiası

Tip sözleşmedeki teklif fiyata dahil olan giderler ile ihaleye ait idari şartnamenin bir farkı yoktur ve yapılan düzenleme mevzuata uygundur ve iddia yersizdir.