Ortaklık Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Başlılı Belge

Ekim 2, 2021

Teklifteki Aritmetik Hatanın Binde Birden Az Olması Ve Durumun Teklif Sıralamasını Değiştirmemesi Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılamaz

Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler adlı belgede düzenleyen yetkilinin ve başvuru yapmaya/teklif vermeye yetkili kişinin imzasının bulunması gerekir.