teminat mektubunun niteliği ve ödenme şartları

Ocak 15, 2020

Davalı Tarafından Düzenlenmiş Ve Dava Dışı Şirketin Davacıya Olan Borçlarının Bir Kısmını Garanti Eden Teminat Mektubu Kayıtsız Şartsız Ve Süresiz Bir Teminat Mektubu Olup Mektup Bedelinin İlk Talep Halinde Derhal Ödenmesi Gerekir

19. Hukuk Dairesi         2017/5263 E.  ,  2019/4086 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın […]