ihale danımanlığı istanbul

Ağustos 19, 2019

Yemek Hizmet Alımı İhalesi – İsteklinin Kendisi Adına Düzenlenmeyen Ve Kiralanan Tesise Ait Gıda Üretim İzin Belgesinin Veya İşletme Kayıt Belgesinin Sunulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu

Karar No              : 2019/MK-231 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/35233 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı (01/04/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası) […]