ihalelerde saydamlık ve rekabet ilkeleri

Ağustos 24, 2021

Tekliflerin Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Olan Bilgilere İhale Dokümanlarında Yer Verilmeden Yüklenmesi İhalelerde Saydamlık Ve Rekabet İlkelerine Aykırılık Oluşturur

tekliflerin hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgilere ihale dökümanlarında yer verilmeden yüklenmesi ihalelerde saydamlık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturur