Teminat Mektubu

Nisan 15, 2021

Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması

teminat mektubunda, mektubun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı cümlesinin olmaması -