şirket ortağı hakkındaki yargılamanın uzun sürmesinin şirketin ihalelere giremeyeceği şekilde yorumlanamayacağı

Ocak 2, 2020

Şirketin Yüzde Ellisinden Fazla Hissesine Sahip Olmayan Şahıs Hakkında Ceza Yargılamasının Uzun Sürmesi Nedeniyle Davacı Şirketin De Cezalandırılması Ve Ticari Hayatının Etkilenmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde İdarenin Karar Vermesi –Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-496 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/122051 İhale Kayıt Numaralı “2016-2018 Mali Yılları 36 Aylık Veri Girişi Ve Hazırlık Hizmetleri Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]