itirazen şikayet başvurusu

Haziran 11, 2021

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi Ve Dava Dışı Şirket Tarafından Şikâyet Başvurusunda Bulunulması

itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddi ve dava dışı şirket tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması
Haziran 10, 2021

Ortak Girişim Beyannamesinin Aslı Veya Onaylı Örneği Yerine Fotokopisinin İbrazı Suretiyle İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması

ortak girişim beyannamesinin aslı veya onaylı örneği yerine fotokopisinin ibrazı suretiyle itirazen şikayet başvurusu yapılması
Ocak 23, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Hususular Bakımından İnceleme Yapılarak Her Bir İddia Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davacı Şirketin İtirazen Şikâyet Başvurusunun, Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-8 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/328478 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan […]