itirazen şikayet başvurusu

Eylül 4, 2021

Başvurunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerekmektedir

başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerekmektedir
Eylül 1, 2021

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilememektedir

idareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilememektedir
Temmuz 29, 2021

İtirazen Şikayet Başvurusunda Sözleşme Tasarısından Bahsedilmesine Karşın Açık Bir Şikayetin Dile Getirilmediği

itirazen şikayet başvurusunda sözleşme tasarısından bahsedilmesine karşın açık bir şikayetin dile getirilmediği
Haziran 11, 2021

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi Ve Dava Dışı Şirket Tarafından Şikâyet Başvurusunda Bulunulması

itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddi ve dava dışı şirket tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması
Haziran 10, 2021

Ortak Girişim Beyannamesinin Aslı Veya Onaylı Örneği Yerine Fotokopisinin İbrazı Suretiyle İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması

ortak girişim beyannamesinin aslı veya onaylı örneği yerine fotokopisinin ibrazı suretiyle itirazen şikayet başvurusu yapılması
Ocak 23, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Hususular Bakımından İnceleme Yapılarak Her Bir İddia Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davacı Şirketin İtirazen Şikâyet Başvurusunun, Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-8 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/328478 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan […]