aşırı düşük teklif hazırlama

Mayıs 28, 2021

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Girdilerin Temininin Ne Suretle Yapılacağına Dair Bir Açıklama Yapılmaması

aşırı düşük teklif açıklamasında girdilerin temininin ne suretle yapılacağına dair bir açıklama yapılmaması
Aralık 13, 2019

İki Haftalık Örnek Menü Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle İşin Kalan Süresi İçin Maliyet Hesabı Yapılarak İhale Dokümanında Öngörülen Kriterler Doğrultusunda Bir Menü Oluşturulabileceği – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-323 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/35233 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı (01/04/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası) […]
Aralık 12, 2019

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin De İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğu

Karar No              : 2019/MK-319 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/384079 İhale Kayıt Numaralı “İdaremizce Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Sedan Tipi 150 Ps Ve Üzeri Benzinli 2 […]
Eylül 11, 2019

İhaleye Teklif Vererek İstekli Sıfatına Haiz Olan Başvuru Sahibinin İlana Yönelik Olarak Şikayette Bulunma Ehliyetinin Bulunmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-1032 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/340080 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Taşıma Merkezlerine 30 Özel Eğitim Öğrencisi ile […]
Eylül 7, 2019

Ticaret Şirketlerinin, Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Faaliyet Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilecekleri, Sırf Ticaret Sicilinde Sayılan Faaliyet Konuları İle Sınırlı Olarak Faaliyette Bulunabilecekleri Sonucuna Ulaşmanın Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturacağı

Karar No              : 2018/MK-425 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/363673 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Otomatik Tabanca Kılıfı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Jandarma Tedarik Merkezi […]