Danıştay Kararı

Şubat 29, 2020

Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi İhalesi – İhaleyi Yapan İdarenin, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorunda Olduğu – İhalenin İptali

Karar No              : 2020/MK-43 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/90491 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir – Sarıcakaya – Nallıhan İl Yolu Km: 2+500 – 41+855 Arası Toprak Tesviye, Sanat […]
Ocak 2, 2020

Şirketin Yüzde Ellisinden Fazla Hissesine Sahip Olmayan Şahıs Hakkında Ceza Yargılamasının Uzun Sürmesi Nedeniyle Davacı Şirketin De Cezalandırılması Ve Ticari Hayatının Etkilenmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde İdarenin Karar Vermesi –Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-496 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/122051 İhale Kayıt Numaralı “2016-2018 Mali Yılları 36 Aylık Veri Girişi Ve Hazırlık Hizmetleri Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Ekim 31, 2019

Başvurunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması – Danıştay Kararı – İhale Danışmanı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/3412 E.  ,  2016/3630 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/3412 […]
Eylül 5, 2019

Malzemeli Yemek İhalesi – Davadan Feragat Halinde İdare Mahkemesinin Karar Vermesi Gerektiği – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-250 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/483366 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dâhilyemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrasıhizmetleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Giresun İl Sağlık […]
Ağustos 27, 2019

İhale Yetkilisinin İhaleyi Onaylamaması Durumunda Bu Yetkinin Kamu Yararına Kullanıldığının Ortaya Konulması Gerekmektedir – Danıştay Kararı – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/MK-273 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım – Orhaneli – Harmancık Yolu Km: 26+572 – 83+563 Arası Toprak, […]
Ağustos 10, 2019

Danıştay Kararı Bulunan Uyuşmazlıkta Kurul Tarafından Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verilemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-227 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/495930 İhale Kayıt Numaralı “Söylemez Barajı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve […]