kuruma başvurunun şekil yönünden reddi

Ekim 28, 2019

Şekil Eksikliğini Kurumun İnternet Sayfasında İlan Etme Yükümlülüğü Bulunmakta İken, İlan Etmeden, Başvurunun Şekil Yönünden Reddinde Hukuka Uygunluk Yoktur

Karar No              : 2017/MK-490 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/76759 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 12 Ay Süre İle Genetik Tanı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: […]